بازدید از چند طرح نیمه تمام شهر مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

بازدید از چند طرح نیمه تمام شهر مهریز


system
۷ بهمن ۱۳۹۴
دسته بندی: Category
0
Views: 14
تگ ها: tags

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مهریز، اعضای شورای شهر و شهردار جدید مهریز به اتفاق آقای مهندس خادمی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد و کارشناسان استانداری، تعدادی از طرح های نیمه تمام شهرداری مهریز در سطح این شهر را مورد بازدید قرار دادند.\r\n\r\nبر اساس این گزارش، طرح ادامه بلوار ولیعصر در منطقه استهریج، منطقه تفرجگاهی کوهریگ، طرح احداث ساختمان شهرداری، طرح احداث میدان شهید صدوقی، طرح احداث بلوار شهید صدوقی و طرح احداث خیابان شهید منتظری از جمله طرح هایی بود که مورد بازدید قرار گرفته و هماهنگی های لازم صورت گرفت.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.