بازدید معاون استاندار از پروژه های عمرانی شهرداری مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

بازدید معاون استاندار از پروژه های عمرانی شهرداری مهریز


system
۸ خرداد ۱۳۹۵
دسته بندی: Category
0
Views: 20
تگ ها: tags

سید محمدرضا سیدحسینی معاون امور عمرانی استانداری یزد به همراه فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و تعدادی از مسئولین دستگاههای دولتی شهرستان، از برخی پروژه های شهری بازدید نمود.\r\n\r\nدر این بازدید با هدف بررسی وضعیت و برنامه ریزی در تسریع پروژه های مختلف شهرداری، میدان شهیدصدوقی و ساختمان شهرداری، پروژه کوهریگ، طرح ورودی مهریز، میدان امام رضا(ع) و چند طرح عمرانی دیگر مورد بازدید قرار گرفته و هماهنگی های لازم صورت گرفت.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.