برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورا در چهارمین سال فعالیت آن • شورای اسلامی شهر مهریز

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورا در چهارمین سال فعالیت آن


مدیر سایت    ۱۳ شهریور ۱۳۹۵     آخرین اخبار، اخبار ویژه    0 نظر    Views: 122       

در دویست و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز که در روز یکشنبه مورخ ۱۴ شهریورماه ۹۵ برگزار شد هیئت رئیسه این شورا در چهارمین سال فعالیت آن مشخص شدند.\r\n\r\nبر این اساس در آغاز چهارمین سال فعالیت شورای اسلامی شهر مهریز، پس از بحث و تبادل نظر و رأی گیری بصورت مخفی، آقای دکتر مروی نام برای چهارمین سال پیاپی و با کسب ۷ رأی به ریاست این شورا انتخاب شد.\r\n\r\nهمچنین آقای محمدجابر زارع زاده با ۴ رأی به عنوان نائب رئیس و آقای قاسم ابوئی با ۷ رأی به عنوان خزانه دار و آقایان عباس دهقانی زاده با ۷ رأی و سید مصطفی محسن زاده ببا ۵ رأی ه عنوان منشی های اول و دوم شورا و آقای دکتر مروی نام به عنوان سخنگوی شورا در چهارمین سال فعالیت آن انتخاب شدند.


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.