تاریخچه شهرداری مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

تاریخچه شهرداری مهریز


system
۱۱ آذر ۱۳۹۴
دسته بندی: Category
0
Views: 15
تگ ها: tags

شهرداری مهریز برای اولین بار در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۴۱ در یک ساختمان استیجاری آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۴۶ ساختمان اصلی شهرداری واقع در میدان شهید صدوقی احداث شد.\r\n\r\nشهرداران قبل از انقلاب به ترتیب به نام های حسین ملک زاده، سید محمد کشقی تا تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۵۸ و شهرداران بعد از انقلاب به تعداد ۱۷ نفر با اسامی زیر در این مسئولیت انجام وظیفه کردند: « علی محمد علی خانی، محمد روغنی، مرتضی فلاح، مصطفی بهزادپور، محمد علی رضایی، سید محمد آیت اللهی، حسین شهیدی، نصرالله زارع، محمد حسن حکیم زاده، قاسم عسکری مقدم، محمد مهدی زارع، سید مرتضی فروزان نیا، سید ابوالفضل کشفی، سید مهدی طلایی مقدم، علیرضا ابویی، سید مصطفی طباطبایی و محمدرضا زارعیان»


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.