جلسه پرسش و پاسخ اعضای شورای شهر مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

جلسه پرسش و پاسخ اعضای شورای شهر مهریز


system
۳ شهریور ۱۳۹۵
دسته بندی: Category
0
Views: 20
تگ ها: tags

جلسه پرسش و پاسخ مردمی اعضای شورای اسلامی شهر مهریز در روز یک شنبه مورخ ۲۷ تیرماه ۹۵ پس از نماز مغرب و عشا در مسجد آل احمد مهریز برگزار شد. در ابتدای این جلسه آقای دکتر مروی نام رئیس شورای شهر با ارائه گزارشی از تصمیمات و اقدامات شورای شهر در زمینه مسائل مختلف امور شهری، از مردم منطقه جهت آزادسازی املاک واقع در طرح احداث خیابان شهید منتظری درخواست مساعدت هر چه بیشتر را نمود.\r\n\r\nدر ادامه آقای مهندس شایگان هم با رائه گزارشی از فعالیتهای چندین ماه گذشته شهرداری مهریز،  به برخی سؤالات مطروحه از سوی اهالی پاسخ گفت. پس از آن اعضای شورای شهر به تعدادی از سؤالات مردمی حاضرین در این جلسه پاسخ گفتند.


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.