جلسه 268 شورای شهر مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

جلسه ۲۶۸ شورای شهر مهریز


مدیر سایت    ۱۰ شهریور ۱۳۹۵     جلسات شورا    0 نظر    Views: 59       

دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت ۱۸ روز یک شنبه مورخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۵ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nدر ابتدای این جلسه با حضور تعدادی از شهروندان و مراجعین مردمی، مسائل و مشکلات آنها مطرح و پاسخگویی لازم داده شد.\r\n\r\nموافقت با یک مورد آزادسازی ملک  واقع در طرح  خیابان شهید منتظری و موافقت با درخواست شهرداری جهت اختصاص کمک هزینه خرید لوازم التحریر برای کارکنان شهرداری در حد هر نفر مبلغ یک میلیون ریال با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید از مصوبات این جلسه بود.\r\n\r\nجلسه رأس ساعت ۲۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.