جلسه 270 شورای شهر مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

جلسه ۲۷۰ شورای شهر مهریز


مدیر سایت    ۱۳ شهریور ۱۳۹۵     جلسات شورا    0 نظر    Views: 77       

دویست و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت ۱۷ روز یک شنبه مورخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۵ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.\r\n\r\nموافقت با یک مورد آزادسازی ملک واقع در طرح احداث خیابان شهید منتظری و برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مهریز از مصوبات این جلسه بود.\r\n\r\nبر این اساس در آغاز چهارمین سال فعالیت شورای اسلامی شهر مهریز پس از بحث و تبادل نظر و رأی گیری بصورت مخفی، آقای دکتر مروی نام برای چهارمین سال پیاپی و با ۷ رأی به ریاست شورای شهر مهریز انتخاب شد.\r\n\r\nهمچنین آقای محمدجابر زارع زاده به عنوان نائب رئیس شورا و آقای قاسم ابوئی به عنوان خزانه دار و آقایان عباس دهقانی زاده و سید مصطفی محسن زاده به عنوان منشی های اول و دوم شورا و آقای دکتر مروی نام به عنوان سخنگوی شورا در چهارمین سال فعالیت آن انتخاب شدند.\r\n\r\nجلسه رأس ساعت ۲۲ با ذکر صلوات پایان یافت.


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.