دورهمی خانواده ها همراه با پرواز کاغذ و باد • شورای اسلامی شهر مهریز

دورهمی خانواده ها همراه با پرواز کاغذ و باد


مدیر سایت    ۱۴ اسفند ۱۳۹۷     گزارش تصویری    0 نظر    Views: 117       

گزارش تصویری این مراسم باحضور مسئولین شهرستان وباحضور چندتن از اعضای شورای

٩٧.١٢.١٠
تفرجگاه کوهریگ

 


در تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.