دومین جلسه شوراي‌ شهر مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

دومین جلسه شورای‌ شهر مهریز


system
۲ آذر ۱۳۹۴
دسته بندی: Category
0
Views: 14
تگ ها: tags

صورت جلسه شورای اسلامی شهر مهریز\r\n\r\nشماره جلسه: ۲    زمان و تاریخ جلسه: ساعت ۱۱:۱۵\r\n\r\nروز چهار شنبه مورخه ۱۳/۰۶/۹۲\r\n\r\nدستور جلسه\r\n

  \r\n

 1. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون کمیسیون‌های مربوط به شهرداری و معرفی اعضای کمیسیون‌های مختلف
 2. \r\n

 3. انتخاب سخنگو شورا
 4. \r\n

\r\nگزارشات و مصوبات جلسه\r\n\r\nدومین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید آغاز گردید سپس آقای دکتر مروی نام رئیس شورا پیرامون کمیسیونهای مربوط به شهرداری صحبت نمودند و در این رابطه از آقای عباسعلی زارع سرپرست شهرداری و آقای یوسف زارع دعوت گردید تا توضیحات لازم را در رابطه با کمیسیونهای مربوطه ارائه دهند و همچنین قرار شد در اسرع وقت از اعضاء دور سوم دعوت گردد تا نسبت به تحویل و تحول اموال شورا اقدام نمایند و سپس پیرامون موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:\r\n

  \r\n

 1. پیرامون کمیسیون‌های مربوط به شهرداری و معرفی اعضای کمیسیون‌های مختلف بحث و تبادل نظر شد که به ترتیب ذیل اعضای شورا جهت شرکت در کمسیون مربوطه انتخاب و معرفی شدند:
 2. \r\n

 3. نماینده شورا در کمیسون ماده ۱۰۰ – آقای محسن مروی نام\r\n
 4. \r\n

 5. نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ – آقای محمدجابر زارعزاده
 6. \r\n

 7. نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷ – آقای قاسم ابویی مهریزی
 8. \r\n

 9. نماینده شورا در کمیسیون قطع اشجار- آقای سید کاظم کمالیان مهریزی
 10. \r\n

 11. نماینده شورا در کمیسیون ماده ۵ – آقای سیدمصطفی محسن زاده مهریزی
 12. \r\n

 13. نماینده شورا در کمیسیون معاملات – آقای سیدمحمود حسینی
 14. \r\n

 15. در خصوص انتخاب سخنگوی شورا که پس از بحث و تبادل نظر آقای محسن مروی نام بعنوان سخنگوی شورا معرفی گردیدند.
 16. \r\n

\r\nجلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.