دیدار اعضای شورا و شهردار با رئیس دادگستری و دادستان مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

دیدار اعضای شورا و شهردار با رئیس دادگستری و دادستان مهریز


همزمان با آغاز چهارمین سال فعالیت شورای اسلامی شهر مهریز، اعضای شورا و شهردار مهریز با حضور در دادگستری شهرستان، با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مهریز دیدار نمودند.\r\n\r\nدر ادامه جلسه اعضای شورای شهر نظرات خود را در موضوعاتی نظیر پیش بینی های لازم و قانونمند به زیرساخت های موجود و مورد نیاز در طرح های شهرسازی آینده مهریز اعلام داشتند و مسایل مختلف دیگر از جمله توجه مدیران شهری به کارهای فرهنگی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، نصب دوربین های نظارتی و … مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان مقرر شد این نشست های مشترک در آینده نیز برگزار شود.\r\n\r\nاعضای شورای شهر و شهردار نیز همچنین در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته، به بیان برخی مسائل و مشکلات مخصوصاً در برخی پرونده های قضایی مربوط به شهرداری پرداختند.\r\n

مهندس شایگان شهردار مهریز هم در این دیدار از تعامل موجود میان دادگستری و دادستانی مهریز با شهرداری در تسریع و انجام قانونمند پروژه های شهری سپاسگزاری کرد و شهرداری را موظف به رعایت حداکثری قوانین ذیربط در تملک املاک و اجرای طرح های عمران شهری دانست.

\r\nدر این دیدار آقای دمیری رئیس دادگستری شهرستان و آقای حسن پور دادستان عمومی و انقلاب مهریز، آمادگی کامل دستگاه قضایی شهرستان را برای تعامل با شهرداری در پیگیری برخی پرونده های قضایی و خاص این نهاد اعلام نمودند.\r\n\r\n\r\n


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.