معرفی کتاب • شورای اسلامی شهر مهریز

معرفی کتاب


مدیر سایت    ۱۳ دی ۱۳۹۴     یادداشت    0 نظر    Views: 104       

کتاب « نجات و منجی شناسی در ادیان ابراهیمی( یهودیت، مسیحیت، اسلام)» اثر آقای دکتر محسن مروی نام عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله حایری میبد و رئیس شورای اسلامی شهر مهریز چاپ و منتشر شد. چاپ اول این کتاب توسط انتشارات کوثر قرآن و در ۲۶۳ صفحه و با قیمت ۱۲۵۰۰۰ ریال و در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. \r\n\r\nنویسنده در این کتاب در چهار فصل به چگونگی و شرایط نجات در سه دین: « یهودیت، مسیحیت، اسلام» پرداخته است. دکتر مروی نام که این کتاب دومین اثر مکتوب از وی می باشد پس از ارائه مقدمه، به تاریخچه بحث نجات شناسی و رستگاری در این سه دین می پردازد. \r\n\r\nوی در فصل اول کتاب با پرداختن به کلیات بحث، نجات از منظر علمای شیعه و دین شناسی تطبیقی در بستر تاریخ و گونه های تعارض بین عقاید دینی را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده سپس در فصل های دوم، سوم و چهارم کتاب، موضوع نجات و رستگاری از دیدگاه سه دین « یهودیت، مسیحیت و اسلام» را به صورت مفصل ارائه می نماید. \r\n\r\nبخش کوتاهی از این کتاب: \r\n\r\n« مسئله نجات و رستگاری و نائل شدن به حیاتی سعادتمند و جاودان و نیز نجات از هرگونه درد و رنج و فنا و نابودی، نه تنها یکی از دغدغه های مهم، بلکه از امور فطری بشر در طول تاریخ حیات وی بوده است.\r\n\r\nهبوط در این دنیای فانی و پر از آفت و مشاهده انواع آلام و رنج های دنیای مادی و فکر رهایی از این وضعیت نامطلوب و یافتن راهی برای نجات و پاسخ به نیازهای روحی و معنوی و ناتوانی و عجز علم و تکنولوژی در پاسخ به این نیازها از یک سو و سؤالات اساسی بشر درباره حیات جاودانه انسان و سعادت او، رابطه انسان با خدا و سؤالات اساسی دیگر درباره هدف و غایت زندگی و چگونگی کسب حیات طیبه و جاودان و رسیدن به رستگاری حقیقی از سوی دیگر، موجب شده اندیشه نجات برای بشریت روز به روز اهمیت فوق العاده ای پیدا کند …


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.