نشست با فرمانده جدید منطقه انتظامی مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

نشست با فرمانده جدید منطقه انتظامی مهریز


system
۲۹ آذر ۱۳۹۴
دسته بندی: Category
0
Views: 967
تگ ها: tags

اعضای شورای اسلامی شهر مهریز با حضور در منطقه انتظامی شهرستان مهریز و در جمع نیروهای کادر این منطقه، انتصاب سرهنگ خدایی در سمت فرماندهی منطقه انتظامی شهرستان را تبریک و از خدمات سرهنگ نصیری فرمانده سابق این نیرو تجلیل نمودند.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nدر این نشست که با حضور کادر منطقه انتظامی شهرستان به انجام رسید در خصوص برخی مسائل و مشکلات ترافیکی و عمرانی شهر بحث  و تبادل نظر به عمل آمده و هماهنگی های لازم صورت گرفت.\r\n\r\n\r\nدر پایان این نشست اعضای شورای شهر مهریز از رشادت و شهامت گروهبان باخدایی از نیروهای منطقه انتظامی مهریز که چند روز پیش در یک حادثه آتش سوزی باعث نجات جان یکی از شهروندان مهریزی شده بود با اهدای لوح تقدی و هدیه تجلیل نمودند.


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.