نشست مشترک بررسی مشکلات شهرداری مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

نشست مشترک بررسی مشکلات شهرداری مهریز


system
۷ بهمن ۱۳۹۴
دسته بندی: Category
0
Views: 25
تگ ها: tags

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مهریز، نشست مشترک بررسی برخی مسائل و مشکلات شهرداری و شهر مهریز با حضور مدیرکل امور شهری  و شوراهای استانداری یزد، فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار جدید مهریز و تعدادی از کارشناسان استانداری در محل فرمانداری به انجام رسید.\r\n\r\nدر این نشست آقای خادمی ضمن تبریک انتصاب شهردار جدید مهریز، پشتیبانی همه جانبه اعضای شورا از آقای مهندس شایگان و حرکت بر مدار قانون و ضوابط و مقررات برای خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف مهریز را خواستار شد.\r\n\r\nبرخی مسائل و مشکلات فراروی شهرداری و شورای شهر و موضوع بررسی مصوبات شورا در کمیته انطباق فرمانداری، از مهم ترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث  و بررسی قرار گرفت.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.