چهارمین جلسه شوراي‌ شهر مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

چهارمین جلسه شورای‌ شهر مهریز


system
۲ آذر ۱۳۹۴
دسته بندی: Category
0
Views: 18
تگ ها: tags

صورتجلسه شورای اسلامی شهر مهریز\r\n\r\nشماره جلسه: ۴                                      زمان و تاریخ جلسه: ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۲۰/۰۶/۹۲\r\n\r\nدستور جلسه\r\n

  \r\n

 1. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون اجرای ساختمان شهرداری
 2. \r\n

 3. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون قرارداد شرکت محافظان امین جهت ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز سطح شهر
 4. \r\n

 5. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون ساخت و سازهای غیر مجاز بلوار هفتم تیر
 6. \r\n

 7. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون نماینده شورا در شورای نامگذاری
 8. \r\n

 9. بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون زمینهای شهرک باهنر
 10. \r\n

 11. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره ۶۴۰۴ مورخ ۰۲/۰۶/۹۲ مبنی بر اجاره مغازه متعلق به شهرداری واقعدر خیابان منتظری
 12. \r\n

 13. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره ۶۷۵۵ مورخ ۱۲/۰۶/۹۲ مبنی بر تصویب صورتجلسه پلاک ۷۳۳۸ بخش ۳۴ یزد
 14. \r\n

 15. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره ۶۸۷۷ مورخ ۱۴/۰۶/۹۲ مبنی بر تخصیص حواله خرید لوازم التحریر به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای پرسنل
 16. \r\n

 17. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره ۶۹۴۵ مورخ ۱۷/۰۶/۹۲ مبنی بر تصویب صورتجلسه ملک متعلق به آقای سید علی حسینی که در طرح میدان سید الشهداء قرار گرفته
 18. \r\n

 19. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره ۶۹۵۸ مورخ ۱۷/۰۶/۹۲ مبنی بر خرید ضلع شرقی پلاک ۱۰۸۸۵ بخش ۳۴ یزد
 20. \r\n

 21. بررسی فرم اخذ مجوز به شماره ۷۰۳۱ مورخ ۱۸/۰۶/۹۲ مبنی بردرخواست آقای سید حسین طباطبایی درخصوص دریافت پروانه تجاری
 22. \r\n

\r\nگزارشات و مصوبات جلسه\r\n\r\nچهارمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید آغاز گردید ابتدا آقای دکتر مروی نام ضمن خوش آمد گویی به اعضاء، از حضور به موقع اعضاء قدردانی نمودند؛ سپس پیرامون موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:\r\n

  \r\n

 1. . در خصوص سقف ساختمان شهرداری از آقای شکاری پیمانکار آن دعوت به عمل آمد که پس از بحث و تبادل نظر با وی مقرر گردید فقط سقف زیرزمین توسط پیمانکار زده شود و تسویه حساب نمایند، و مابقی در صورتیکه هزینه آن توسط شهرداری تامین گردید از نامبرده دعوت به عمل آید تا طبق تفاهم نامه ساخته شود.
 2. \r\n

 3. در رابطه با قرارداد شرکت محافظان امین جهت ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز سطح شهر از آقای آزادی نژاد دعوت به عمل آمد که پس از بحث و تبادل نظر با وی مقرر گردید تا پایان شهریور ماه قرارداد شرکت ادامه پیدا کند و بعد از پایان قرارداد دیگر تمدید نگردد.
 4. \r\n

 5. در رابطه با تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز بلوار هفتم تیر مقرر گردید رئیس شورا با مجری طرح جامع در استانداری یزد در روز دوشنبه جلسه ای داشته باشند تا تصمیم نهایی در جلسه بعدی شورا اتخاذ گردد.
 6. \r\n

 7. در خصوص معرفی نماینده شورای اسلامی شهر در شورای نامگذاری بحث و تبادل نظر شد که در این رابطه آقای سید محمود حسینی بعنوان نماینده تعیین گردیدند..
 8. \r\n

 9. در خصوص زمینهای شهرک باهنر مزویرآباد به تعداد ۲۴ قطعه بحث و تبادل نظر شد که مقرر گردید چون پرونده مذکور از شهرداری بیرون رفته و در حال حاضر وضعیت پرونده مشخص نیست مسئولین ذیربط و مسئول بایگانی پاسخگو خواهد بود.
 10. \r\n

 11. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۶۴۰۴ مورخ ۰۲/۰۶/۹۲؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۱۹۳ -۰۲/۰۶/۹۲، مبنی بر درخواست آقای ابوالفضل دهقانیزاده در خصوص اجاره مغازه متعلق به شهرداری واقع در خیابان منتظری؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، با توجه به قرار واگذاری برای طرح معوض چهارراه منتظری با اجاره دادن آن مخالفت بعمل آمد.
 12. \r\n

 13. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۶۷۵۵ مورخ ۱۲/۰۶/۹۲؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۱۰ -۱۳/۰۶/۹۲، مبنی بر تصویب صورتجلسه مورخ ۲۷/۰۵/۹۲ درخصوص پلاک ۷۳۳۸ بخش ۳۴ یزد متعلق به آقای سید رسول محسن زاده که در طرح احداث خیابان سرحوض قرار گرفته؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه بعدی شورا پرونده به همراه کارشناس شهرداری جهت بررسی بیشتر حضور یابند.
 14. \r\n

 15. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۶۸۷۷ مورخ ۱۴/۰۶/۹۲؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۱۵ -۱۴/۰۶/۹۲، مبنی بر تخصیص حواله خرید لوازم التحریر طبق سنوات قبل به پرسنل شهرداری به ازای هر نفر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از کتابفروشی های اطلاعات،شقایق و دانشجو؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، برای هر کارمند و عضو شورای شهر مهریز، مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ ریال موافقت گردید.
 16. \r\n

 17. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۶۹۴۵ مورخ ۱۷/۰۶/۹۲؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۲۳ -۱۷/۰۶/۹۲، مبنی بر تصویب صورتجلسه مورخ ۱۰/۰۶/۹۲ درخصوص ملک متعلق به آقای سید علی حسینی که در طرح میدان سیدالشهداء قرار میگیرد؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر گردید ملک مورد نظر و زمین شهرداری مجددا کارشناسی شود، سپس جهت تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.
 18. \r\n

 19. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۶۹۵۸ مورخ ۱۷/۰۶/۹۲؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۲۴ -۱۷/۰۶/۹۲، مبنی بر درخواست خرید ضلع شرق پلاک ۱۰۸۸۵ بخش ۳۴ یزد توسط آقایان حسین دهقانیزاده، احمد دهقانیزاده، حسن مهدوی فر و ابوالفضل کمالیان؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر گردید پس از استعلام از مشاور طرح جامع، نتیجه به شورا ارسال گردد تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
 20. \r\n

 21. فرم اخذ مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۷۰۳۱ مورخ ۱۸/۰۶/۹۲؛ ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۳۲ -۱۹/۰۶/۹۲، مبنی بر دریافت پروانه تجاری بابت ملک واقعدر سه راهی بیمارستان توسط آقای سید حسین طباطبایی؛ مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، با توجه به اینکه در حال حاضر ضرورتی برای اجرای طرح و تعریض  پیاده رو نیست، مخالفت گردید.
 22. \r\n

\r\nجلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.