مکانیزه نمودن سیستم اداری شهرداری

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷ by

Posted in مصوبات

خدمات رایگان حمل میت درتعرفه عوارض سال٩٧

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷ by

Posted in مصوبات

انعقاد تفاهم نامه با اداره برق درخصوص روشنایی معابر اصلی سطح شهر

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷ by

Posted in مصوبات

انجام مصوبات لازم جهت تفصیلی نمودن فرایند اخذ پروانه ساختمانی

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷ by

Posted in مصوبات

پیگیری وتشکیل جلسات جهت تصویب طرح تفصیلی

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷ by

Posted in مصوبات

پیگیری بازنگری طرح جامع شهر

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷ by

Posted in مصوبات