یادداشت • شورای اسلامی شهر مهریز

یادداشت

حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی ماه […]

 Views: 114

کتاب « نجات و منجی شناسی در ادیان ابراهیمی( یهودیت، مسیحیت، اسلام)» اثر آقای دکتر محسن مروی نام عضو هیئت […]

 Views: 624

طی چندین ماه گذشته، شهروندان مهریزی با اعتراض به کاهش وسعت شهر بر اساس طرح جامع خواستار بازگشت وسعت شهر […]

 Views: 292

استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد\r\n\r\nدر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی […]

 Views: 2971

 در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد:\r\n\r\n ۱-  انتخاب شهردار برای مدت چهار سال\r\n\r\nتبصره ۱- […]

 Views: 99

شهرداری مهریز برای اولین بار در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۴۱ در یک ساختمان استیجاری آغاز به کار کرد و […]

 Views: 103

پیشینه قانون شوراها ، یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه ، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس […]

 Views: 240

شورای اسلامی شهر مهریز

در تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.