مراسم تكريم و معارفه Archives • شورای اسلامی شهر مهریز

هر آنکس خدمت جانان به جان کرد … به گیتی نام خود را جاودان کرد   شهردار محترم و ساعی […]

 Views: 44

گزارش تصویری این مراسم باحضور مسئولین شهرستان وباحضور چندتن از اعضای شورای ٩٧.١٢.١٠ تفرجگاه کوهریگ  

 Views: 139

براداران ارجمندم آقایان زارعزاده و رستگاری خبر مسرت بخش انتصاب شایسته ی شما بزرگواران را بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مهریز […]

 Views: 101

به گزارش روابط عمومی شورای شهر مهریز، این مراسم باحضور استاندار و جمعی از مسئولین شهرستان یزد و مهریز و […]


شورای اسلامی شهر مهریز

در تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.